25 juni 2020

Nieuwe coalitie presenteert coalitieprogramma op vrijdag 26 juni 2020 van 10.00 - 11.30 uur

Krimpen aan den IJssel

Na een periode van digitaal onderhandelen presenteert de nieuwe coalitie, bestaande uit zes partijen: SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, Christen Unie en PvdA op vrijdag 26 juni 2020 van 10.00- 11.30 uur het gezamenlijk opgestelde coalitieprogramma aan de pers onder het motto: 

‘Evenwichtig door de crisis’. 

In aanwezigheid van de coalitiepartners, de kandidaat-wethouders en leden van de pers zal een korte toelichting gegeven worden door de formateur en tevens fractievoorzitter van de SGP, Arrèn van Tienhoven. Na het tekenen van het programma zullen de fractievoorzitters van de zes partijen ieder een kort statement geven en zullen de kandidaat-wethouders zichzelf kort introduceren. Tot slot krijgen de aanwezige leden van de pers de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen aan de kandidaat-wethouders en fractievoorzitters.

De perspresentatie zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis. Wegens de geldende maatregelen vanwege corona en de indeling van de raadzaal is het niet mogelijk om belanghebbenden en geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om deze presentatie fysiek bij te wonen. Daarom bieden wij alle geïnteresseerden de mogelijkheid om de presentatie live vanuit huis te kunnen volgen via de link cobus.photo/livestream. 

De presentatie zal tevens na afloop via de website en social media van de nieuwe coalitiepartijen worden gedeeld. 

Vanaf vrijdagochtend 08.00 uur is het coalitieprogramma beschikbaar via de websites en social media van de zes partijen. 

Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om met ons in gesprek te gaan over de inhoud van ons coalitieprogramma. Wij zijn van harte bereid om al uw vragen zowel telefonisch als schriftelijk te beantwoorden. 

Toelichting is te krijgen bij de fractievoorzitters 

Arrèn van Tienhoven (SGP, 06 53 59 95 89)

Sharon Tollenaar (VVD, 06 18 17 67 77)

Sethi Plaisier (Krimpens Belang, 06 12 88 44 95)

Gerrit Jan Miedema (CDA, 06 22 00 16 59)

Reinier Cornet (ChristenUnie, 06 12 11 60 50) 

Coen Derickx (PvdA, 06 22 20 66 08) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.