16 juli 2021

Terugkijken en blik in de toekomst

Zomerreces en reactie op kadernota

Als CDA blikken we met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. We zijn dankbaar dat het nieuwe college steeds meer haar draai mocht vinden en daarmee de rust en stabiliteit binnen het dagelijks bestuur is terug gekeerd. Tegelijkertijd zal u niet ontgaan zijn dat op landelijk niveau het CDA een turbulente periode doormaakt en de formatie mede door deze ontwikkeling zich momenteel in een impasse bevindt. Hoewel de onrust binnen onze partij ons zeker niet ongemoeid laat willen we onze aandacht toch vooral focussen op Krimpen aan den IJssel. Daarbij willen ons verankeren in de kernwaarden van het CDA. Deze waarden vormen ons fundament en deze waarden zullen wij ook blijven aanklampen om ook binnen Krimpen het verschil te maken voor onze inwoners.

Graag willen wij als fractie aangeven op basis waarvan wij ons politieke handelen vormgeven. Het CDA gaat voor gespreide verantwoordelijkheid en streeft naar oplossingen die het algemeen belang dienen met oog voor de verscheidenheid in de samenleving. We moeten oplossingen zoeken waarin we elkaar vinden en verbinden en niet elkaar afstoten. Dat is niet alleen ons verlangen; daar willen we ook werk van maken. Laten we vooral zoeken naar de overeenkomsten.

Een CDA uitgangspunt dat goed past bij deze tijd en de nasleep van de Coronacrisis is solidariteit! Wij geloven dat de gemeenteraad en individuele raadsleden nu de kans hebben om uit te stralen dat wij onvoorwaardelijk verantwoordelijk zijn voor het welzijn van alle inwoners van Krimpen aan den IJssel. Solidair zijn, betekent verder kijken dan het eigen belang.

Ook is er het begrip publieke gerechtigheid. Zonder een betrouwbare overheid wordt het in de samenleving een puinhoop. Ook op lokaal niveau moet deze band constant bevestigd en verstevigd worden. Rentmeesterschap is het vierde uitgangspunt. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om een leefbare aarde achter te laten voor onze kinderen. Daarbij gaan we de grote uitdagingen die voor ons liggen dus niet uit de weg.

Met betrekking tot de kadernota is onze opstelling hetzelfde als in vorige jaren: de financiële situatie zorgelijk. De rode lijn is helder: Nog steeds staat de gemeente Krimpen aan den IJssel voor enorme financiële uitdagingen. Wij willen met Krimpen aan den IJssel op korte en langere termijn en een sluitende begroting. Als CDA snappen we dat het College worstelt met de uitgaven binnen het sociaal domein, bijna de helft van de begroting. Laten we hopen dat de aanhoudende smeekbeden bij het Rijk eindelijk iets gaan opleveren.

De structuurvisie 2030 is voor het College nog steeds het grote kader met de kernbegrippen: opgroeien, wonen en recreëren op een duurzame en veilige manier. Vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen heeft het CDA aangegeven dat het belangrijk is een visie op de toekomst van Krimpen aan den IJssel te hebben. Voor ons heeft die visie een aantal belangrijke aandachtspunten, die we ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar verder zullen vormen en uitwerken. Het betreft:

  • Mobiltieit en bereikbaarheid
  • Wonen
  • Onderwijs en Sport
  • Economie
  • Duurzaamheid

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we deze onderwerpen graag in participatie met de inwoners van Krimpen een nog concreter gestalte geven. We zullen u op de hoogte houden van dit proces en nodigen u van harte uit om mee te denken.

Hartelijke groet namens de fractie en een fijne vakantie gewenst! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.