03 maart 2021

Verklaring CDA n.a.v. programma BOOS 25 februari 2021

Een aflevering van het programma BOOS, opgenomen in Krimpen aan den IJssel, heeft geleid tot maatschappelijke discussie, heftige emoties en gevoelens van uitgesloten worden binnen de LHBTI+ gemeenschap. Als CDA Krimpen hebben we een moment genomen om de gebeurtenissen van de afgelopen week met elkaar te bespreken en het volgende statement op te stellen:

Het CDA Krimpen aan den IJssel hecht eraan dat wij pal staan voor een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plaats is. We willen benadrukken dat in de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan en dat ieder het recht heeft om zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, en dat discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en gender dus niet is toegestaan.

Dat geldt dus ook voor onze gemeente. Het CDA zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin respect, gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hoog in het vaandel staan. En daar passen uitlatingen waardoor inwoners, zoals uit de LHBTI+gemeenschap, zich niet geaccepteerd en veilig voelen niet bij. Het CDA neemt daar nadrukkelijk afstand van!

Wij zien dat in er in Krimpen verschillend gedacht wordt over hoe om te gaan met diversiteit in bijvoorbeeld geaardheid en geloofsovertuiging. Het CDA is er van overtuigd dat we alleen door naastenliefde en het aangaan van de dialoog met elkaar, een echte samen-leving kunnen bouwen in Krimpen.

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om een dialoog op te starten omtrent seksuele diversiteit met als doel de verbinding met elkaar te zoeken om polarisatie te voorkomen en een veilige omgeving voor kwetsbare groepen te bevorderen. Laten we daar vooral mee doorgaan!

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.