19 januari 2014

Het belang van de brugfunctie: waarom het CDA Krimpen kiest voor de Krimpenerwaard

 

Een thema dat de komende gemeenteraadsverkiezingen in Krimpen aan den IJssel wel eens een doorslaggevende rol kan gaan spelen is de mogelijke herindeling van de Krimpenerwaard. In het bijzonder speelt daarbij de samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel, zoals deze is ingezet en uitgebreid door de huidige Krimpense coalitie van SGP, PvdA, VVD en Christenunie.

Toch is er een partij die daar een andere visie op heeft, een partij die gelooft in samenwerking om elkaar te versterken zonder elkaar te verstikken. Een samenwerking waar Krimpen aan den IJssel geen achterland dreigt te worden maar juist de brug naar de huidige Stadsregio en straks Metropoolregio Rotterdam kan zijn. Een plek die Krimpen eigenlijk altijd al heeft vervuld, maar binnen de huidige koers dreigt te verliezen.

Het CDA gelooft in het bundelen van krachten die elkaar versterken, juist daarom kiest het CDA Krimpen voor de Krimpenerwaard in plaats van verdere integratie met de gemeente Capelle aan den IJssel. Een samenwerkingsverband moet elkaar versterken en niet een van de partijen laten verstikken met als gevolg dat de samenwerking tot negatieve gevolgen leidt.

Juist in de Krimpenerwaard-gemeente kan Krimpen aan den IJssel niet alleen letterlijk de brug zijn, maar vooral ook figuurlijk de brug zijn. De brug naar Rotterdam waar een groot deel van de inwoners van de Krimpenerwaard werkt. De brug naar een goede samenwerking met de Metropool- en Veiligheidsregio Rotterdam. De brug naar het behoud van voorzieningen en faciliteiten binnen de Krimpenerwaard. Juist de brugfunctie geeft niet alleen Krimpen aan den IJssel de mogelijkheid tot het behoud van haar eigen identiteit, maar maakt ook de Krimpenerwaard als geheel sterker en zelfstandiger.

De bestuurlijke toekomst van Krimpen aan den IJssel is het onderwerp van principe 1 van het CDA Krimpen: “Houdt Krimpen binnen de Krimpenerwaard. Wij zijn geen buitenwijk van Capelle.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.