Speerpunt 3: Krimpen krijgt een zorghotel

In Krimpen aan den IJssel hebben we een uitstekend Gezondheidscentrum voor de eerste lijn, een aantal ziekenhuizen op relatief korte afstand en twee zorgcentra (Tiendhove en Zellingen/Crimpenersteyn) voor langdurig verblijf. Wat ontbreekt is een voorziening voor kortdurende zorg waar mensen voor korte tijd kunnen verblijven, met het doel om hun gezondheid weer op peil te brengen om daarna weer naar de eigen woning terug te keren. Een “zorghotel” maakt dit mogelijk: het biedt verzorging, verpleging en behandeling en organiseert de specialismen die daarvoor nodig zijn.

Het CDA heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan een zorghotel in Krimpen en daartoe gesprekken gevoerd met personen verbonden aan het IJsselland Ziekenhuis, huisartsenpraktijken, Lelie zorggroep (Tiendhove), De Zellingen (Crimpenersteyn), PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) en het Senioren Platform Krimpen aan den IJssel. De conclusie is dat een zorghotel faciliteit in Krimpen aan den IJssel wenselijk is. Mensen herstellen liever in hun eigen woonplaats in plaats van daarbuiten.

Het is verstandig om de vestiging van het zorghotel onder te brengen bij een van de bestaande zorginstellingen in Krimpen. Lelie zorggroep steunt het initiatief van het CDA voor een zorghotel en heeft de mogelijkheid om in Tiendhove een beperkte capaciteit in te richten als zorghotel. Hiermee wordt een start gemaakt van een zorghotel in Krimpen aan den IJssel. Hierdoor kan ervaring worden opgedaan en ook een indruk worden verkregen over de ontwikkeling van de vraag naar zorghotel capaciteit. In Krimpen groeit het aantal senioren, die veelal afhankelijk zijn van externe hulp bij tijdelijke verzorging, waar het zorghotel in voorziet.  Het beleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het CDA wil zich dan ook hardmaken voor een vast zorghotel in Krimpen aan den IJssel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.