Speerpunt 4: Een Knarrenhof moet er komen!

Er is geconstateerd dat er in Krimpen een groep senioren is die behoefte heeft aan woonvormen waarbij men zelfstandig woont, maar met een zekere mate van gemeenschappelijkheid. Dat kan in allerlei vormen, waarbij het CDA zich inzet voor een “Knarrenhof”. Een Knarrenhof is het beste te omschrijven als een woonhof met levensloopbestendige woningen, met een gezamenlijke tuin of binnenruimte.  De combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van het heden. Hierbij staan zelfstandigheid en privacy centraal, maar met alle gelegenheid, indien gewenst, elkaar te kunnen helpen: verzorgen van de tuin, boodschappen voor elkaar doen, enz. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Na een eerste initiatief van het CDA is er inmiddels een actieve voortrekkersgroep. Deze voortrekkersgroep is afhankelijk van medewerking van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Om te voorkomen dat het proces strandt door het uitblijven van concrete stappen vanuit de gemeente blijft het CDA nauw verbonden om de voortrekkersgroep te ondersteunen waar dat kan. De eerst resultaten zijn ook daar: op 4 november heeft het CDA door middel van een breed aangenomen motie in de gemeenteraad het college aangespoord haar medewerking te verlenen aan het initiatief. Daarbij is het aanwijzen van een geschikte locatie de eerste prioriteit. Het CDA blijft samen met de initiatiefnemers zich onverminderd inzetten voor gelijkgestemden die in Krimpen aan den IJssel een gezamenlijke woonplek willen creëren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.