09 februari 2022

Rowan van Leeuwen beëdigd als fractie-assistent

Op 7 februari is Rowan van Leeuwen benoemd als fractie-assistent voor het CDA in de gemeente Nieuwkoop. Rowan is geboren en getogen in Nieuwveen en zet zich actief in voor het lokale verenigingsleven. Nu is hij ook actief geworden in de lokale politiek.

De 20 jarige Rowan is vorig jaar tijdelijk gestopt met zijn studie en werkt nu bij een lokale kweker. Zo kan hij zich verder te oriënteren op zijn volgende studierichting. Tijdens zijn tussenjaar en straks tijdens zijn studie, wil hij zich graag inzetten voor de gemeente en zijn dorp Nieuwveen. Van Leeuwen kijkt uit naar zijn tijd in de raad: “Ik ben enorm blij om mij in te zetten in de lokale politiek. Zo kan ik echt het verschil maken voor jongeren en voor senioren in de gemeente”.

Als fractie-assistent ondersteunt van Leeuwen de lokale CDA fractie. Aangezien fractie-assistenten toegang hebben tot de vertrouwelijke (of geheime) stukken, worden zij officieel benoemd door de burgemeester. Rowan staat ook op de lijst van het CDA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij staat op plek 4 van de lokale CDA afdeling. “Als raadslid wil ik mij inzetten voor woningen voor jongeren, meer ruimte voor verenigingen en beter openbaar vervoer” aldus van Leeuwen.

De lokale fractie is verheugd met de benoeming van Rowan: “We zijn erg blij om Rowan bij te fractie te verwelkomen. .” Beaamd Kees Egberts, fractievoorzitter van het CDA in Nieuwkoop. Vorig jaar heeft het CDA al meer jong talent verwelkomd. Toen werd de 22 jarige Romy van Dijk benoemd. Zij staat ook op de CDA lijst voor de komende verkiezingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.