Ina van der Werf - Weeda

Wethouder

Portefeuille: Zorg

Maatschappelijke ondersteuning CliëntondersteuningJeugdbeleid WMO/AWBZ Individuele voorzieningen Participatiewet Gezondheidszorg Senioren en mensen met beperking

 In de voorgaande raadsperiode was Ina al wethouder Zorg

 

Ina had tevoren aangegeven wethouder te willen worden als ze de portefeuille Zorg zou krijgen, omdat deze aansluit op haar ervaring en interesse en ze op dit gebied graag iets wil betekenen voor de burgers van Oud-Beijerland. Door haar werk en in haar gezin heeft Ina ervaren wat het betekent om een chronische ziekte of  handicap te hebben. Ze weet uit eigen ervaring wat mantelzorg is. Ze weet hoe het voelt om als zorgvrager (ouder van een gehandicapte dochter) overal te moeten aankloppen om de juiste hulp en zorg te krijgen.

 

Juist omdat ze de inhoud kent, is Ina blij met deze portefeuille. Wel realiseert ze zich heel goed, dat ze het niet iedereen naar de zin kan maken. Zeker niet nu er fors bezuinigd moet worden bij de landelijke, maar ook bij de gemeentelijke overheid en dus ook in haar portefeuille. Er zal de komende periode nauwelijks geld zijn voor nieuw beleid en er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Zelf zegt Ina daarover:

 

“Wat ik niet wil is bezuinigen op mensen die het toch al moeilijk hebben. We zullen moeten kijken hoe we dingen goedkoper en beter kunnen regelen. Dus: meer bereiken met het beschikbare geld. Dat zie ik als een grote uitdaging!”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.