27 februari 2019

Genieten van de natuur, nu en in de toekomst

Vanuit zijn appartement kijkt hij uit over de Nieuwe Maas, waar de robuuste constructies van De Hef en de Willemsbrug hoog uittorenen boven de rivier. Water, het heeft altijd wel de interesse gehad van Visscher, die Weg- en Waterbouwkunde studeerde aan de HTS in Utrecht. Inmiddels is hij sinds lange tijd werkzaam binnen de politieorganisatie, waar hij – nationaal en internationaal – verschillende strategische functies bekleedde.

Toen Visscher vernam dat de dijkgraaf nieuwe actieve leden voor het algemeen bestuur van het waterschap zocht, reageerde hij meteen. Nadere verdieping in het waterschap maakte Teun alleen maar enthousiaster om de dingen die hij in zijn werk leerde ook te benutten in onderwerpen die ook maatschappelijk belangrijk zijn. “We zien het weer anders worden en onderzoek toont aan dat het klimaat daadwerkelijk aan het veranderen is. Korte en heftige regenbuien, warmere zomers en een stijgende zeespiegel; het is urgent en actueel.”

Het waterschap heeft daar volgens Visscher een belangrijke en groter wordende rol in. “En voor deze rol wil ik mee verantwoordelijkheid dragen en daarover verantwoording afleggen. Zodat niet alleen wij nu, maar ook de latere generaties daar de vruchten van plukken. Bewuster leven en een duurzame samenleving creëren, daar sta ik voor. En dat wil ik doen samen met alle anderen in de waterketen”, verklaart hij zijn kandidatuur.

Prioriteit

Twee actuele en dringende onderwerpen hebben wat hem betreft prioriteit: bodemdaling en klimaatverandering. “Aan het eerste punt wil ik een deskundige en toekomstgerichte bijdrage leveren, waarbij kwetsbare maatschappelijke, natuur- en economische waarden zorgvuldig worden afgewogen. Ik denk bij klimaatverandering aan het opvangen van de directe gevolgen hiervan samen met de inwoners, agrariërs, bedrijven, gemeenten en andere overheden. Natuurlijk betaalbaar en duurzaam!”

Visscher, wiens kinderen ook in Rotterdam wonen, wil dat ook komende generaties kunnen blijven genieten van de natuur, zoals recreëren, zwemmen en wandelen. “Maar ook dat zij eten en drinken hebben dat in de polder geproduceerd wordt door agrariërs, dat moeten we zeker niet vergeten. Rentmeesterschap vind ik heel belangrijk; verantwoordelijkheid nemen voor wat ons gegeven wordt en dat we dat op een zorgvuldige manier beheren, zodat het ook de komende jaren kan worden benut.”

Teun Visscher (#2 Schieland en de Krimpenerwaard)

Op 20 maart is de stembus geopend voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Belangrijke verkiezingen, ook voor Rotterdam. In aanloop ernaartoe extra aandacht voor onze Rotterdamse kandidaten. 

Meer over de verkiezingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.