10 december 2020

Gebruik van lachgas om te huilen

Het CDA kan zich in de achtste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vinden. Wij vinden het met name met het oog op de veiligheid goed om een artikel over carbidschieten op te nemen. Het CDA vindt de APV nog niet volledig en zou op niet al te lange termijn graag nog een nieuw artikel opgenomen zien.

Zoals bekend maakt het CDA landelijk zich hard voor een verbod op lachgas voor recreatief gebruik.

Wij vinden het ‘gebruik van lachgas om te huilen’.

Waarom?

  • Lachgas vooral door jongeren, van soms van zeer jonge leeftijd, wordt gebruikt. Lachgasgebruik schadelijke is voor de gezondheid.
  • Het gebruik van lachgas geregeld gepaard gaat met hinder en kan leiden tot ongewenst en onberekenbaar gedrag.
  • Lege lachgaspatronen en ballonnetjes op de grond leiden tot vervuiling van de openbare ruimte en daarmee tot verloedering van het straatbeeld.

Een landelijke aanpak laat echter nog op zich wachten. Steeds meer gemeenten kiezen daarom zelf voor een voor een verbod op lachgas voor creatief gebruik. Dat zijn inmiddels 90 van de 355 gemeenten. Ook de VNG steunt verbod op lachgas.

VRAAG 1: Heeft het college inzicht in gebruik lachgas in Waddinxveen? Om hoeveel mensen gaat het?  Is er overlast?

VRAAG 2: Wat vindt u van het opnemen in de APV van een verbod of beperking op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte? Wat vindt u van het opnemen in de APV van een verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas op evenementen?

VRAAG 3: Is het mogelijk de hele APV weer op de agenda te zetten in het nieuwe jaar en hier integraal als raad  naar te kijken?

De burgemeester (portefeuille veiligheid) antwoordt dat er in Waddinxveen lachgas wordt gebruikt en dat er her en der lachgaspatronen worden gevonden. Na discussie in de raad zegt de burgemeester toe te onderzoeken of het wenselijk is en hoe een lachgasverbod opgenomen kan worden in de APV. Verder lijkt het hem een goed idee met de raad integraal in 2021 de APV nog eens te bespreken.

Bastienne Prins

Foto: Flickr.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.