1. Ruimte voor een mooi Waddinxveen

 • Met een opgeknapte entree bij de Kerkweg-Oost
 • Waarin het groen is afgestemd op de wensen van inwoners en aantrekkelijk is voor bewegen en ontmoeten
 • Waar supermarkten in overleg met gemeente, inwoners en ondernemers de mogelijkheid hebben om op zondagmiddag open te gaan

2. Ruimte voor een bereikbaar Waddinxveen

 • Met betere doorstroming van het verkeer door verbetering van oeververbindingen of een nieuwe oeververbinding bij voorkeur onder de Gouwe
 • Waar gevaarlijke en onduidelijke verkeerssituaties zo snel mogelijk worden aangepakt en fietsen nog aantrekkelijker is door veiligere fietspaden en nieuwe fietssnelwegen
 • Met aantrekkelijke en veilige stations waar ruimte is voor Zoen & Zoef zones

3. Ruimte voor een actief gemeentebestuur

 • Zodat basisvoorzieningen behouden blijven om van 0 tot 100 in Waddinxveen te kunnen wonen
 • Waar (demente) ouderen in een voorziening kunnen blijven wonen en lokale en regionale zorginitiatieven maximaal ondersteund worden
 • Dat de samenwerking blijft zoeken in de regio waar dat nodig is

4. Ruimte voor een actieve burgerij

 • Waar inwoners en verenigingen een ‘right to challenge’ krijgen bij de gemeente
 • Die meer ruimte krijgt voor herinrichting van woonwijken en groenonderhoud
 • Die handen en voeten geeft aan een duurzame energiecoöperatie voor en door Waddinxveners

5. Ruimte om problemen te benoemen

 • Omdat niet iedereen een geschikte woning kan vinden is samenwerking nodig met Woonpartners en omliggende gemeenten
 • Waar bij armoedebestrijding, het aanpakken van eenzaamheid en het creëren van banen via de Participatiewet prioriteit krijgen
 • Waar scholen en sportverenigingen gestimuleerd worden 100% rookvrij te worden

6. Ruimte voor een rijk verenigingsleven

 • Waar vergunningen daar waar mogelijk worden vervangen door meldingen
 • Dat versterkt wordt door bundeling van krachten van sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.