Een betaalbaar huis voor iedereen

 • Met aandacht voor starters, alleenstaanden en ouderen: daarom 30% sociale huur
 • Bouwen in de bebouwde kom, daarbuiten behouden we ons Groene Hart
 • Aantrekkelijke wijken met huur- en koopwoningen voor elke portemonnee

Veilige gemeente

 • Met duidelijke, veilige wegen en fietspaden bij de Dreef en de Parklaan
 • Een zichtbare wijkagent en handhaver op straat
 • Buurtpreventieteams om samen te werken aan een veilige buurt

Leefbare woonomgeving

 • Groene en gezonde buurten: geen weg door het Gouwebos
 • Een rijk aanbod van verenigingen, cultuur en sport faciliteren
 • Zwemmen in ons nieuwe en moderne zwembad De Sniep

Omzien naar elkaar

 • Aandacht voor iedereen in Waddinxveen
 • Samen tegen armoede en voor een gezonde leefstijl: voorkomen is beter dan genezen
 • Aanpakken van eenzaamheid bij jong én oud

Samen duurzaam

 • Energietransitie betaalbaar maken
 • Tegel eruit en plant erin: ook de gemeente doet mee
 • Zoveel mogelijk Waddinxveense daken benutten voor zonnepanelen

Betrouwbaar lokaal bestuur

 • Sluitende begroting en voorkomen van stijgende lasten
 • Een ombudspersoon die onafhankelijk kan bemiddelen
 • Ondernemers, verenigingen en de gemeente werken nog beter samen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.