Woonmanifest CDA Waddinxveen 2022

De woningnood is onverminderd hoog. Hoewel er in Waddinxveen veel wordt gebouwd is dat vooral voor mensen met een grote portemonnee. Wij willen aan de slag om de krapte op de betaalbare huurwoningenmarkt tegen te gaan door ons in te zetten voor….

1. Meer betaalbare huurwoningen

Wij willen dat 1 op de 3 nieuwe woningen een betaalbare sociale huurwoning is. Zodat we ook echt wat kunnen betekenen voor starters, alleenstaanden en ouderen. In ieder nieuwbouwplan moet sprake zijn van een gevarieerd aanbod waar huizen komen voor alle inkomens en gezinssituaties. In verband met de vergrijzing de komende jaren vragen wij extra aandacht voor de realisatie van levensloopbestendige woningen voor ouderen.

2. Geen verkoop sociale huurwoningen

Wij willen de komende jaren een verbod op de verkoop van sociale huurwoningen. De behoefte aan deze woningen is groot en wordt alleen nog maar groter.

3. Doorstroming op de lokale woningmarkt.

Invoering van een stimuleringsregeling doorstroming “Van groot naar beter” voor huurders die op vrijwillige basis van een grote sociale huurwoning naar een kleinere sociale huurwoning willen verhuizen.

4. Woningen voor Waddinxveners.

Landelijke wetgeving maakt het mogelijk om Waddinxveners voorrang te geven voor een woning in Waddinxveen. CDA Waddinxveen wil deze wetgeving ook in Waddinxveen invoeren om zoveel mogelijk Waddinxveense woningzoekenden voorrang te verlenen bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

5. Zelfbewoningsplicht.

Wij willen zo snel mogelijk de zelfbewoningsplicht invoeren. Wij vinden dat woningen er zijn om in te wonen en niet om te beleggen. Met een zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat Waddinxveense woningen geen speculatieobject worden van beleggers.

6. Woningen vooral op inbreilocaties.

Als CDA Waddinxveen bouwen we de komende jaren vooral op inbreilocaties. Dit zijn lege plekken in het dorp of bedrijventerreinen die niet meer aan de huidige eisen voldoen.

7. Creatieve woonvormen.

CDA Waddinxveen ziet kansen voor creatieve en duurzame woonvormen. Denk aan Tiny Houses en andere vormen van flexwonen. Wanneer in bestaande leegstaande kantoorgebouwen woningen gemaakt kunnen worden, moeten we dat direct doen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.