04 juni 2020

De mantelzorger in zwaar weer

Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Heel veel mensen komen in de problemen, zowel financieel, fysiek als mentaal. De mantelzorgers vormen daarop geen uitzondering.

Gelukkig kunnen steeds meer mantelzorgers weer op bezoek bij hun moeders, vaders, broers en zussen en goede kennissen. Dit zou de start kunnen zijn van een verbetering voor deze mensen. Maar komt het niet te laat?

Volgens recente onderzoeken zijn veel mantelzorgers overbelast. Voor veel mantelzorgers is de situatie verslechterd sinds de start van de coronacrisis. 47% van de mantelzorgers in ons land zou nu overbelast zijn, blijkt uit een recent onderzoek.

Lange termijn
Wij hebben echter onze zorgen over de gevolgen op de lange termijn. In de eerste plaats bestaat er veel onduidelijkheid over het bezoeken van de mensen in de verzorgingstehuizen. Vooral het feit dat mantelzorgers hun partners, kinderen of ouders niet mogen aanraken, levert hen zorgen en twijfels op.

Natuurlijk wil iedereen met een sociaal hart daar iets aan doen. In Waddinxveen wordt er door onder andere Palet Welzijn en Stichting Vrijwilligerswerk hard gewerkt om de mantelzorgers aan te horen en hun problemen bekend te maken. Vooral het persoonlijke gesprek doet veel mantelzorgers goed.

Vanuit de landelijke overheid is de Zorgladder Mantelzorg ontwikkeld. Hiermee proberen Mantelzorg NL, VNG en het ministerie oplossingen te bieden voor de situaties waarin de overbelaste mantelzorgers zich bevinden. Alhoewel de meningen verdeeld zijn over deze Zorgladder, zijn er initiatieven te vinden die het prijzen waard zijn.

Koesteren
Het CDA vindt dat mantelzorgers ook door de gemeente moeten worden gesteund, nu steeds meer dingen in beweging komen. Ook in "het nieuwe normaal" kunnen mantelzorgers nog tegen veel problemen aan lopen. De mantelzorgers behoren tot de hoekstenen van de Waddinxveense maatschappij. We moeten ze dus koesteren.

De komende weken gaat het CDA zich hard maken voor de mantelzorgers door kritische vragen te stellen aan het college.

Niels van Arkel
Fractievertegenwoordiger CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.