30 maart 2021

Van de wethouder: Huisvesting basisonderwijs

Een goede huisvesting voor het basisonderwijs. Dat is één van de speerpunten waar ik me als wethouder voor inzet. Het integraal huisvestingplan primair onderwijs (IHP) uit 2016 voorzag in nieuwe en/of vernieuwde gebouwen voor alle basisscholen in Waddinxveen. Dit jaar wordt dit project afgerond met de oplevering van de verbouwde Kardinaal Alfrinkschool en de Rehobothschool.

In 2016 konden we niet voorzien dat de wereld er in 2021 zo anders uit ziet. De wijk Triangel wordt sneller gebouwd dan we 5 jaar geleden dachten. De prognoses voor de leerlingaantallen van toen, lopen achter bij de werkelijkheid. Daarom zijn we al weer bezig met een vervolg op het IHP. Met de nieuwste cijfers.

De twee scholen in onze jongste wijk krijgen de komende jaren een flinke uitbreiding. De gemeenteraad zal hierover voor de zomer beslissen. Het gaat dan om een aantal permanente en tijdelijke lokalen die naast de scholen worden gebouwd. Voor het komende schooljaar zal er een beroep moeten worden gedaan op leegstaande lokalen aan de Kerkstraat. Dat is niet ideaal, dat realiseer ik me goed. We hebben echter met elkaar in de verordening huisvesting onderwijs afgesproken, dat gebruik moet worden gemaakt van beschikbare lokalen die binnen een grens van 2 kilometer hemelsbreed liggen. Een objectief gegeven. Geen enkele fractie in de gemeenteraad heeft in de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend om die grens te schrappen. Dat betekent dat de verordening ons kader blijft.

Ouders, leerkrachten en schoolbesturen zouden liever zien dat we investeren in noodlokalen voor het komende schooljaar en voor de piek over een paar jaar. Dat kost extra geld, bovenop de kosten die we gaan maken voor de extra permanente en tijdelijke lokalen. Ook de gemeente kan geld maar één keer uitgeven. Wij vinden het daarom verantwoord voor de piekopvang gebruik te maken van de Kerkstraat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.