Bastienne Prins

Raadslid

Functie
Raadslid

Waarom het CDA?
Als een naar buitengericht mens heb ik mij altijd in mens en maatschappij geïnteresseerd. Ik vind dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft op zijn of haar wijze een steentje aan de opbouw/verbetering van de maatschappij bij te dragen. Gezien mijn ervaring in het arbeidzaam leven en mijn vrijwilligerswerk, vooral in de kerk, denk ik dat het nu een geschikt moment is mijn competenties in te zetten voor de plaatselijke politiek. Het CDA is de partij waarvan het gedachtegoed mij aanspreekt en waarin ik mij zelf herken. In die partij zijn idealisme en realisme in balans. Dat spreekt mij aan en daarom wil ik mij inzetten voor en in het CDA. Ik ga voor ‘Wel zijn/Welzijn in Waddinxveen’, want met dat dorp voel ik me al 32 jaar verbonden.

Contactgegevens
Heuvelhof 12
2742AW Waddinxveen  

[email protected]

Aandachtsgebied

Bestuurlijke coördinatie
Regionale samenwerking
Integrale handhaving
Openbare orde en veiligheid
Voorlichting en communicatie
Dienstverlening en bedrijfsvoering
Natuur en recreatie
Kunst en cultuur
Monumenten en archeologie
Veiligheidsregio Midden-Holland
Streekarchief
Groenalliantie
Fractievoorzittersoverleg/presidium
Klankbordgroep burgemeester 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.