06 november 2019

Motie Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)-Drenthe 1.0

Motie Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)-Drenthe  1.0

 

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze,  in vergadering bijeen op donderdag 31 oktober 2019  inzake de vaststelling van de startnotitie RES-Drenthe 1.0

Constaterende dat:

  • Het Klimaatakkoord en de RES grote impact zullen hebben op de inwoners van Aa en Hunze;
  • Draagvlak onder de bevolking voor de maatregelen heel belangrijk is;
  • De mate waarin de lokale bevolking er baat bij heeft  van invloed zal zijn op het draagvlak;
  • In de startnotitie onduidelijk is  hoe de lokale bevolking en de gemeenteraad tot afweging moet komen en  input kan geven;

Overwegende dat:

  • Ook  per gemeente  regie moet worden gehouden op de energietransitie;
  • De gemeenteraad en de bevolking de komende maanden op een goede manier moeten worden meegenomen in de lokale inkleuring van de RES;
  • Inzet van externe onafhankelijke deskundigen,  meerwaarde heeft  bij deze complexe opgave.

Verzoekt het college:

Om gemeenteraad en inwoners goed in het proces te betrekken en daartoe vroegtijdig een communicatie- en participatieplan te maken.

De mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken van een gemeentelijke adviesraad energietransitie, samengesteld uit lokale deskundigen, die het gemeentebestuur adviseeert over energie transitie vraagstukken en bewoners stimuleert met initiatieven te komen aangaande de energietransitie op basis van een heldere lokale ambitie; daarover vervolgens middels een raadsvoorstel te rapporteren aan de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag;

Namens de PvdA Aa en Hunze

Kiena ten Brink

Henk Santes

 

Namens GroenLinks Aa en Hunze

Marie Claire Neesen

 

Namens CDA Aa en Hunze

Sonja Hilgenga

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.