Het CDA gelooft in mensen: in hun wil om te werken aan opbouw, hun wens om hun buurt en dorp leefbaar en prettig te houden en te maken: in hun gemeenschap, in hun veelkleurigheid en eigenheid, in de verantwoordelijkheid die zij voor elkaar hebben en elke dag nemen. Mensen maken het dorp en de buurt.

Ieder mens wordt sterker en vrolijker als hij/zij zich verbonden voelt met anderen, als hij/zij gezien wordt, als hij/zij verantwoordelijkheid kan dragen voor de ander. Ieder mens komt (meer) tot zijn recht als hij ziet en gezien wordt, verbinding zoekt en voelt, zorg ervaart en zorg geeft, verantwoordelijkheid ondervindt en verantwoordelijkheid neemt. Elke dag bouwen mensen aan een mooie, groene, sterke, leefbare gemeente. Iedere inwoner van de gemeente Aa en Hunze kan daaraan zijn eigen, unieke en onmisbare bijdrage leveren. Deze veelkleurigheid maakt de gemeente mooier en sterker!

De overheid stelt kaders, bevordert en stimuleert, stelt grenzen en schept ruimte, maar ze kan dit alles alleen doen omdat er al lang mensen zijn die de dorpen maken, voor elkaar en met elkaar. Steunt elkaar! Deze Bijbels geïnspireerde politieke overtuiging markeert daarom enerzijds de eigen rol van de overheid – de taak van publieke gerechtigheid – maar ze kan deze taak alleen uitoefenen door het goede dat er al is, in en tussen mensen, te zien, te erkennen, er de ruimte voor te bieden en deze zo nodig te ordenen.

Daar geloven wij in!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.