Frits Haan

Bestuurslid - Armoedebeleid - Schipborg - Annen - Anloo - Gasteren - Anderen

Mijn CDA ziet de ontwikkelingen in de samenleving rond armoede, schulden en lage inkomens. En stimuleert het werk en adviezen om de situatie van mensen in onze gemeente te verbeteren. Vroegsignalering en zo veel mogelijk preventie bij beginnende schulden en één centraal digitaal meldpunt met in achtneming van regels van privacy. Mijn CDA zoekt samenwerkingsvormen met uitzendbureaus om uitkeringen van mensen om te zetten naar reguliere arbeid, ook mensen die nu gebruik maken van de voedselbank en zij die met een grotere afstand naar de samenleving staan. Veel werk aan de winkel dus..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.