Gebiedsontwikkeling

Waar we onze gemeente ook inrichten: Fiets komt op 1. Dat betekent dat er veiliger fietspaden komen. Bredere fietspaden buiten de bebouwde kom moeten in overleg met provinsje Fryslân en de Fietsersbond worden gerealiseerd. Dat geldt zeker voor de drukke fietsroutes langs bijvoorbeeld de Dokkumer Ee, de Stûkenwei bij Warten en de Greate Kritewei bij Wergea. Bij het aanleggen van nieuwe fietspaden moet gekozen worden voor meer veiligheid voor de scholieren en de groeiende groep e-bike fietsers.

Als CDA steunen we de aanpassing op het stationsplein in Leeuwarden om voor de voetgangers en fietsers hun oversteek beter en veiliger te maken. De stad moet wel bereikbaar blijven voor auto’s, maar de binnenstad wordt wel meer autoluw gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.