Wonen in gezonde leefomgeving

Het inwonertal van Leeuwarden groeit volgens de laatste voorspellingen tot 2050 met 8500 inwoners. Dat is over 25 jaar zo’n 350 per jaar. Omgerekend naar het aantal huishoudens is dat circa 250 nieuwe huishoudens die een woning nodig hebben. De grote woningbouwprojecten die nu zijn voorzien in Middelsee, Spoorzone en Cambuur voorzien daar ruimschoots in.

Niet alleen in de stad Leeuwarden, maar ook in de dorpen is nog woningbouw mogelijk ten behoeve van starters die nodig zijn voor de vitaliteit van dorpen. Nieuwbouw dient bij voorkeur plaats te vinden door inbreiding met gebruikmaking van leegstaande gebouwen, zoals scholen, bedrijven of eventueel leegstaande kerkgebouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.