27 mei 2020

CDA Opsterland heeft vragen bij bezuinigingen op huishoudelijk hulp

Het college van B&W in Opsterland wil bezuinigen op huishoudelijke hulp door bestaande indicaties voor deze hulp samen te voegen van 2 uur per week naar 3 uren per twee weken. 

CDA Opsterland is van mening dat wanneer mensen minder uren huishoudelijke hulp nodig hebben, dit moet blijken uit een herindicatie (opnieuw bepalen of de vraag naar ondersteuning nog past bij de geboden ondersteuning).

Bij bestaande indicaties voor huishoudelijke hulp dient sowieso één keer per jaar een herindicatie plaats te vinden. Daarnaast vraagt herstelgericht werken om een intensieve begeleiding. Met andere woorden, is het juist en verantwoord om deze bezuiniging zo door te voeren? Om een beter inzicht te krijgen heeft de fractie dan ook onderstaande vragen schriftelijk voorgelegd aan het college:

1. Hoeveel mensen ontvingen de afgelopen twee jaar ondersteuning in huishoudelijke hulp van de wmo?

2. Hoeveel herindicaties hebben er bij deze mensen plaatsgevonden?

3. Bij hoeveel mensen heeft deze herindicatie tot meer of minder uren huishoudelijke hulp geleid?

4. Bij hoeveel mensen verwacht het college intensieve begeleiding in te zetten?

5. Hoeveel gaat deze intensieve inzet kosten?

6. Wat levert minder huishoudelijke hulp op, op langere termijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.