Naast de fractie, steunfractie, bestuur en onze leden hebben wij ook diverse ambassadeurs die ons helpen en met ons meedenken:

 • Annemarie Bongers (Bakkeveen) 

 • Jan Quarré (Hemrik)

 • René Nies (Lippenhuizen)

 • Nardus Huiskes (Beetsterzwaag)
   
 • Homme Lageveen (Tijnje)

 • Wiebe Pool (Wijnjewoude)

 • Tjitze Bouma (Siegerswoude)

 • Henk van Ginneken (Terwispel)

 • Tineke Jagersma (Bakkeveen)
   
 • Sjoerd Krikke (Ureterp)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.