Symen Sybrandy

Steunfractie

Symen Sybrandy – Beetsterzwaag, gepensioneerd manager gezondheidszorg …

Iedereen doet mee !

CDA Opsterland zet zich in voor leefbaarheid en duurzaamheid. Voor mij betekent leefbaarheid: iedereen doet mee en omkijken naar elkaar. Als voorzitter van het activiteitencentrum voor ouderen It Klaverbled in Beetsterzwaag zie ik iedere dag hoe belangrijk die verbinding is. Voor de gemeente betekent dat: mogelijk maken dat inwoners elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Activiteitencentra voor ouderen moeten daarbij eenvoudig toegankelijk zijn en "midden" in de gemeenschap staan.

4 vragen aan Symen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.