4 vragen over Symen

Vier dingen die je nog niet weet van Symen
- nummer 9 op de lijst voor CDA Opsterland –

Waar ben je geboren en wat betekent die plek voor je?
Ik ben geboren in Abbega, een dorpje in de gemeente Wymbritseradeel. Vanaf mijn 15e tot mijn 26e heb ik voor studie en werk op verschillen plaatsen gewoond. Vervolgens heb ik met mijn gezin 21 jaren In Goënga gewoond, daar zijn onze kinderen opgegroeid. Vanaf 1998 woon ik samen met mijn vrouw in Beetsterzwaag. De kinderen hebben inmiddels hun plekje gevonden, verspreid over het hele land. In alle dorpen en steden heb ik met plezier gewoond; vooral de sociale contacten bepalen mijn woonplezier.

Wat is je hobby?
Ik houd van biljarten, lezen, naar sport kijken en bemoei me graag met maatschappelijke gebeurtenissen. Ik biljart wekelijks in het activiteitencentrum voor ouderen in Beetsterzwaag en ben een van de vier wedstrijdleiders. Psychosociale vraagstukken hebben mijn specifieke belangstelling. Onderwerpen zoals “hoe integreren mensen met een beperking daadwerkelijk in de maatschappij” en “met welke voorwaarden kan de gemeentelijke overheid hierin ondersteunen”, vind ik interessant.

Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boek is “filosofie van de waanzin” geschreven door Wouter Kusters. Hierin beschrijft hij boeiend hoe de cultuur, je omgeving, medebepaald wanneer iemand (on)aangepast gedrag vertoond.

Wat is je levensmotto?
‘Mensen maken mensen’. Vrienden, familie, collegae en kennissen zijn belangrijk. Wat je meemaakt is niet belangrijk, maar of je voor- en tegenspoed kunt delen met anderen. Ik heb dit zelf in mijn leven ervaren en het is daarom ook mijn levensmotto geworden. Ik investeer daarom ook graag in vrienden, collegae en familie. Op mijn 15e heb ik tengevolge van een verkeersongeval een bovenbeenamputatie moeten ondergaan. Op mijn 26e ben ik getroffen door een beroerte. Door mijn omgeving heb ik e.e.a. kunnen verwerken en maatschappelijk weer volledig kunnen meedraaien. In mijn werk heb ik anderen hier ook in kunnen ondersteunen door voor- en tegenspoed te delen; als maatschappelijk werker in een revalidatiesetting heb ik mensen mogen ondersteunen in het verwerken van ‘verlies’, en als manager van professionals was ik meer coachend dan sturend bezig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.