CDA Opsterland

CDA-Opsterland is de lokale afdeling van het landelijk opererende Christen Democratisch Appèl. Een politieke partij met principes en met steun onder alle bevolkingsgroepen. De partij hanteert de Bijbel als grondslag en inspiratiebron voor haar handelen.Dit handelen is samengevat in kern begrippen:

 • Publieke gerechtigheid, voor een betrouwbare overheid.
 • Gespreide verantwoordelijkheid, voor verantwoordelijkheid dicht bij de burger.
 • Solidariteit, voor omzien naar elkaar.
 • Rentmeesterschap, voor zuinig zijn op het werk van de Schepper.

CDA Opsterland heeft dat in een programma als volgt vastgelegd:Wij zetten ons in voor een Opsterland waar het goed wonen en werken is, met een gezonde economische en sociale basis en een goed voorzieningenniveau. In het politieke werk staat het CDA voor:

 • Goede zorg dicht bij huis, zoals in elk dorp een WMO steunpunt
 • Verdere ontwikkeling van activiteiten in de agrarische sector
 • Uitbouw van de recreatieve en toeristische mogelijkheden
 • In stand houden van de natuurwaarden
 • Verantwoorde financiering van gemeentelijke projecten
 • Goede, betaalbare en energiezuinige woningen bouwen
 • Vasthouden aan de rechten van het Bijzonder Onderwijs
 • Betrekken van burger en maatschappelijke organisaties bij plannen en uitvoering.

CDA-Opsterland, een partij met principes, sociaal betrokken, degelijk in geldzaken en vasthoudend aan normen en waarden.

Twitter:  www.twitter.com/@cdaopsterland
Facebook: www.facebook.com/cdaopsterland
Instagram: www.instagram.com/cdaopsterland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.