Sjors Veenstra

Bestuur

Nr.2 Sjors Veenstra – Ureterp, 38 jaar, Projecteider ruimtelijke ontwikkeling

Meer mogelijkheden !

Opsterland is een woongemeente waar nieuwe inwoners zich welkom voelen en bestaande inwoners thuis komen. Hiervoor moet in elke kern de mogelijkheid zijn om te huren, te kopen en te bouwen. Een optimale ontsluiting door goed onderhouden wegen is ook noodzakelijk. Dorpshuizen en verenigingen vormen de verbinding van de mienskip, zij moeten bestaansrecht hebben.

Een bloeiende gemeente kan niet zonder lokale economie. Dorpskernen moeten aantrekkelijk zijn, voor klant en ondernemer. Bedrijventerreinen dienen veilig en onderhouden te zijn. Opsterland moet met haar ondernemers meedenken en samen op zoek gaan naar mogelijkheden.

Mogelijkheden moeten worden benut en zo nodig zelf worden gecreëerd, daar wil ik mij voor inzetten.

5 vragen aan Sjors

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.