Symen Sybrandy

#6 (Beetsterzwaag)

Nr. 6 Symen Sybrandy  Beetsterzwaag, 70 jaar, getrouwd, 3 kinderen en 7 kleinkinderen, gepensioneerd maatschappelijk werker/ manager in de gezondheidszorg.

Mensen maken mensen. Belemmeringen van groei en ontwikkeling hangt niet primair samen met handicap of ziekte maar met de relaties tussen mensen.
Zelfredzaamheid en zo lang mogelijk zelfstandig wonen zijn belangrijke items van het CDA, die ik van harte onderschrijf. Daarom wil ik mij inzetten voor een “gezond” Opsterland; “Opsterland de fitste gemeente”. De gemeente moet de goede voorwaarden creëren voor zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.

Ik ben het meest dankbaar voor de mogelijkheden die ik in dit mooie Nederland heb gekregen, ondanks mijn beperkingen, mij te ontwikkelen tot wie ik nu ben.
Het belangrijkste vind ik dat we elkaar niet uitsluiten.
Polariseren zaait verdeeldheid in de samenleving. Voorbeelden zien we hiervan in de dorpen.
CDA is de partij van de verbinding.   

Mijn hobby is biljarten en mij inzetten voor patiëntenvereniging “kort en krachtig” en het activiteitencentrum voor ouderen.     
Weekends bezoek ik graag de sportactiviteiten van mijn kleinkinderen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.