21 april 2020

Laat weten hoe jij betrokken wilt worden bij plannen voor duurzame energie in Fryslân

Als samenleving denken we na over duurzaamheid en schone energie. Als CDA doen we dat in de raad van Opsterland. Maar als CDA vinden we het ook belangrijk dat elke burger een bijdrage aan deze discussie kan leveren. Daarom ons verzoek om via onderstaande link de vragenlijst over duurzaamheid in te vullen. De overheden in Fryslân hebben een online vragenlijst gelanceerd die gaat over schone, duurzame energie. Alle inwoners van Fryslân kunnen hierin aangeven hoe zij betrokken willen worden bij plannen voor duurzame energie. Geef jij ook je input door de vragen te beantwoorden? Het kost hooguit 5 minuten van jouw tijd. 

De vragenlijst is tot en met 3 mei in te vullen op www.kiesvoorjelte.nl.

Regionale Energie Strategie 
De online vragenlijst is onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES). Fryslân is een van de dertig energieregio’s die een RES gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:
• Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
• Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

In maart 2021 dient Fryslân het definitieve plan in. Hoe meer mensen meedenken, hoe meer het een plan van alle Friezen wordt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.