01 augustus 2019

Rentmeesterschap en de Opsterlandse uitdaging

Onlangs bij de (steun)fractievergadering van CDA in Opsterland stond de perspectiefnota op de agenda. Bij de bespreking hiervan is wel duidelijk dat we in Opsterland actie moet komen aangezien er op dit moment grote tekorten zijn, een wezenlijk aandeel hiervan komt op het conto van het sociaal domein. Dit neemt niet weg dat wij er niet zomaar van uit kunnen gaan dat de landelijke overheid dit wel even voor ons gaat oplossen. Hierin zijn wij als Opsterland niet uniek. We moeten als gemeente zelf grip zien te krijgen op de uitgaven en inkomsten. Hier komt het punt waarvan ik toen dacht: Rentmeesterschap dat is één van de uitgangspunten van het CDA. Op de portemonnee passen en overwogen omgaan met de financiële middelen. Dit is ook een wezenlijk punt, echter Rentmeesterschap is breder dan dat.

Nadat ik het artikel van Hielke Onnink, de nieuwe voorzitter van het CDJA, had gelezen kwam ik steeds meer tot inzicht dat het Rentmeesterschap veel meer inhoudt. Ik citeer: “Rentmeesterschap begint met een diepe buiging naar onze ouders en voorouders. Bijna alles wat wij bezitten hebben wij te danken aan hen. Het is aan ons om verantwoorde lange-termijn besluiten te nemen over natuur, milieu, economie en Financiën”. Met name deze zin geeft mij in het kort een goed beeld over Rentmeesterschap. Hoe daar invulling aan te geven is op elk bestuurlijk niveau anders. Fractievoorzitter Sjors Veenstra geeft in zijn betoog over de perspectiefnota ook duidelijk aan dat we op financieel gebied keuzes moeten maken. Oud beleid inruilen voor nieuw beleid, dus niet “én én”.

Het CDA is trots op het beleid wat gevoerd wordt op het sociaal domein, gericht op preventie en clientgerichte aanpak. De financiële tegenvallers op dit gebied worden ook het Rijk aangerekend, hierop moet zij haar verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd betekent dit zeker niet dat we als Opsterland moeten gaan toekijken, in tegendeel. Een verstandige eerste stap is om het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke organisatie door te lichten en te vergelijken met wat wettelijke verplicht is. Hiermee wordt duidelijk waar de tekorten zijn ontstaan en welke maatregelen doeltreffend zijn, dit wordt ook wel het zogenaamde ZBB(Zero Based Budgetting) principe genoemd. Om grip te krijgen op de situatie moet er beter inzicht komen vanuit Sociaal Domein Friesland, door middel van goede management informatie.

De ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid passen ook prima binnen het Rentmeesterschap zoals ook Hielke Onnink het stelt. CDA in Opsterland heeft al meerdere keren aangegeven dat de ambitieuze doelstellingen van het college de druk en de kosten wel eens onnodig hoog bij de burger kunnen komen te liggen. Verantwoorde lange-termijn besluiten is de boodschap in deze.

Om af te sluiten met de woorden van Onnink: “Rentmeesterschap omvat niet alleen het natuurlijke milieu maar ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming”. Ik denk dat wanneer we kien worden op het benutten van deze talenten, welke ook in Opsterland aanwezig zijn, we een heel eind gaan komen om de uitdagingen van nu en de nabije toekomst te lijf te gaan.

Bareld van der Meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.