02 oktober 2022

Boeren brainstormen over oplossingen stikstof aanpak

Op donderdag 29 september is er een brainstormavond georganiseerd voor agrarische ondernemers in de gemeente Opsterland. Doel van de avond was inzichten op te doen over welke rol de gemeente kan vervullen in de stikstofaanpak.

Een groep enthousiaste boeren en direct betrokkenen kwam praten en meedenken over onderwerpen als innovatie, verbreding, alternatieven en de communicatie richting de provincie, Den Haag en Brussel. Tijdens het brainstormen kwamen er ook voldoende punten naar voren waar de gemeente wel invloed op heeft. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van vergunningen, bestemmingsplannen en de lobby naar Den Haag.

Een deelnemer vertelt dat zijn boerderij al lang te koop staat, maar niet verkocht wordt vanwege de ligging vlakbij een natuurgebied. De boer, die de 70 inmiddels ruimschoots gepasseerd is, heeft geen keuze en moet blijven doorwerken. Met een goede compensatie door de overheid zou hij eindelijk met pensioen kunnen gaan.

Andere boeren willen graag verbreden, maar worden tegengewerkt door de langslepende en dure gemeentelijke procedures. Dat móet beter, want met de huidige gang van zaken kun je als ondernemer geen kant op.

De goede ideeën werden genoteerd door Kees-Jan Dijk, raadslid CDA Opsterland en melkveehouder. De brainstorm werd ook bij hem in de stal gehouden. Dit CDA-raadslid, die met voorkeurstemmen in de raad is gekomen, gaat met de ideeën aan de slag. Kees-Jan Dijk: "Natuurlijk wordt er veel in Den Haag en Brussel besloten. Maar mijn werk als volksvertegenwoordiger is niet om te denken vanuit wat niet kan, maar om te kijken naar wat wél kan. Fijn dat vanavond een groep deskundige en enthousiaste mensen hierover wilden nadenken. Samen kun je meer. Ik ga nu alle ideeën verzamelen zodat we in gemeente Opsterland weer verder kunnen!"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.