15 januari 2022

CDA bezoekt project SV Langezwaag verduurzaming ‘t Paradyske

CDA Opsterland heeft onlangs een bezoek gebracht aan het verduurzamingsproject van SV Langezwaag. Een thuiswedstrijd voor lijsttrekker Bareld van der Meer. Hij heeft zelf een actieve bijdrage geleverd aan de werkzaamheden. ‘’Ik ha hjir noch sinnepanelen op it dak sjouwt’’ weet hij te melden bij binnenkomst. Bovendien is dit mienskipsinitiatief volgens Bareld een project dat het CDA aanspreekt. “Het CDA staat voor rentmeesterschap (zorg voor natuur en cultuur), gespreide verantwoordelijkheid (de mienskip weet zelf heel goed wat nodig is en moet daarvoor vertrouwen van de overheid krijgen) en solidariteit (betrokken burgers versterken onderlinge verbondenheid). Dit alles komt perfect samen in dit geweldige project.”

In 2017 is de sportvereniging gestart met een project om het complex te verduurzamen met als hoofddoel een toekomstbestendige, voor de leden betaalbare, vereniging te zijn. Belangrijkste factor daarin is het energiegebruik fors te verminderen. Dit is noodzaak gezien de toen al te verwachten stijging van de energielasten, iets wat nu erg actueel is. Daarnaast past het natuurlijk ook heel goed in de duurzaamheidsambitie van het huidige college.

Fase 1 was het realiseren van zonnepanelen op het dak van de sportzaal. Dit doel was gerealiseerd voor de coronatijd. Fase 2 is in twee delen opgeknipt : het opknappen en direct verduurzamen van de kleedkamers en het vervangen van de installaties. Deze eerste twee fases zijn nu gerealiseerd. Wat nog op stapel staat is de isolatie van de sportzaal, verduurzaming van de sportkantine zelf en de veldverlichting buiten.

Dit mienskipsproject is een eigen initiatief wat door de vereniging zelf getrokken is. Met welwillende sportleden en overige inwoners van Langezwaag is er veel zelfwerkzaamheid verricht. Daarnaast is er goed gebruik gemaakt van kennis en kunde van eigen leden en inwoners. Hierdoor heeft SV Langezwaag nu al een mooie slag gemaakt in de verduurzaming van haar complex.  Wat wel naar voren komt is dat het enthousiasme en met name daadkracht vanuit de gemeente enigszins gemist werd. Processen waren soms stroperig en langdurig. De duurzaamheidsambitie die het college verkondigt werd niet gevoeld bij het proces wat samen met de gemeente gevoerd moest worden. Het zijn complexe projecten waarbij vrijwilligers veel werk en coördinatie op zich nemen. Denk aan het plannen van vrijwilligers, materialen en aannemers. Bij dit alles moeten ook de faciliteiten voor de sport zo veel mogelijk doordraaien in het seizoen. Verenigingen moeten hierbij kunnen rekenen op een dienstbare gemeente die snel en helder communiceert.

Sportvereniging Langezwaag adviseert ons dan ook om als raad goed met het college af te stemmen hoe de rol van onze gemeente ingevuld moet worden bij mienskipsinitiatieven. Daar zal geen eenduidige vorm voor zijn. Elk mienskipsinitiatief is anders, maar de gemeente moet wel “aan” staan bij deze initiatieven. Duidelijkheid en transparantie is wat er naar boven komt, ook als iets niet mogelijk is. Ieder project wil graag op korte termijn weten wat wel en niet mogelijk is.

De sportvereniging Langezwaag heeft het project gedegen voorbereid en is bij diverse andere clubs in de omgeving op bezoek gegaan om daar te leren van anderen. Hiermee hebben ze goede ideeën opgedaan die hebben geholpen in het opzetten van hun eigen project. SV Langezwaag is dan ook graag bereid om hetzelfde te doen voor clubs en verenigingen uit de omgeving, mochten ze met een zelfde soort vraagstuk worstelen.

Namens de CDA fractie danken we SV Langezwaag dat we met hen in gesprek mochten over de verduurzaming van het complex. De opgedane kennis kunnen we goed gebruiken bij toekomstige vraagstukken en besluitvorming. We zijn onder de indruk wat er al bereikt is en wensen hen veel succes bij de volgende stappen die nog te nemen zijn!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.