11 februari 2019

CDA Opsterland positief over kunstgras RWF met juiste infill

Vanavond tijdens de raadsvergadering sprak, namens de CDA fractie, Irene Spoelstra zich positief uit over het gewenste kunstgrasveld voor voetbalvereniging RWF in Frieschepalen. Dit biedt de club en het dorp kansen voor de toekomst. RWF is een groeiende zaterdagvereniging en kampt met matige velden. Het trainingsveld is te klein en wordt door de vele teams te intensief gebruikt waardoor al vaak naar het tweede veld wordt uitgeweken om daar trainingen op uit te voeren.

De wens van RWF is een volwaardig tweede veld in kunstgras, waar zowel op getraind als op zaterdag gevoetbald kan worden zonder dat de kwaliteit van het veld hieronder lijdt. Daarnaast blijft het hoofdveld een grasveld. Dit veld baart nog wel steeds zorgen, ook nadat in 2017 de drainage is aangepakt. Het CDA ziet graag dat naar de kwaliteit van dit veld verder onderzoek wordt gedaan. Het optimale beeld zou zijn dat RWF twee velden heeft van goede kwaliteit, waaronder een kunstgrasveld zodat er weer zorgeloos gevoetbald kan worden in Frieschepalen.

Raadslid Spoelstra heeft meerdere keren contact gehad met de RWF en is overtuigd van de wens en de noodzaak voor en kunstgrasveld. Daarnaast zegt Spoelstra duidelijk dat het CDA Opsterland wil dat de infill voor het dit veld duurzaam en niet schadelijk voor gezondheid en milieu mag zijn. De vereniging geeft zelf ook aan dit graag zo gerealiseerd te zien worden. De omgeving van het veld mag niet geschaad worden door een milieuonvriendelijke infill. CDA Opsterland heeft vanavond samen met andere fracties een motie hierover ingediend. Deze motie werd door de wethouder als ondersteuning van het beleid meegenomen. De motie en het raadsvoorstel zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dit werd door de publieke tribune met applaus ontvangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.