21 april 2021

CDA Opsterland tegen extra regelgeving kleine windmolens

Dinsdagavond 20 april heeft CDA Opsterland in de raad kritische vragen gesteld over de huidige regelgeving voor kleine windmolens in Opsterland. Sinds kort is het mogelijk om in provincie Fryslân, en dus ook gemeente Opsterland, een aanvraag te doen voor een kleine windmolen met een ashoogte van 15 meter. Voorwaarde is wel dat de windmolen op een boerenerf wordt geplaatst en het is beperkt tot een maximum van drie molens. 

Waar overige gemeenten inmiddels passende regelgeving hebben, blijft Opsterland achter. Spijtig. Het college formuleert wel scherpe klimaatdoelen op papier, Opsterland in 2035 energieneutraal, maar laat nu een concrete oplossing liggen. Dit resulteert in extra kosten en extra werk voor de agrariër die wel energieneutraal wil worden. CDA Opsterland heeft daarom het college gevraagd om in de huidige regels rekening te houden met kleine windmolens. Dat scheelt onnodige kosten, langere procedures en minder papier. Wat ook weer goed is voor het klimaat. Minder regels en minder papier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.