04 maart 2018

CDA Opsterland wil verruiming windmolenbeleid in Fryslân

CDA Opsterland wil dat het mogelijk wordt kleine windmolens te plaatsen bij agrarische bedrijven, voor de elektriciteit opwekking van het bedrijf zelf maar ook als “dorpsmolen” voor omwonenden. In de provincie Groningen is het al langere tijd mogelijk om erfgebonden windmolens met een masthoogte van maximaal 15 meter te plaatsen. Dat beleid resulteerde erin dat er in korte tijd meer dan 100 kleine windmolens zijn geplaatst.

Deze kleine molens zijn zeer goed inpasbaar in het landschap vanwege hun beperkte omvang, de materiaalkeuze en kleurstelling. De masthoogte is 15 meter, net zo hoog als een volwassen boom, de wieken en vaan zijn van hout en de gekozen kleur van de mast is groen.

De aanschafprijs van een dergelijke, onderhoudsvrije, molen is beperkt terwijl het gemiddelde opgewekte vermogen zo’n 34.500 kWh per jaar bedraagt, genoeg voor zeg maar 10 gezinnen.

Het mooie van zo’n windmolen is dat het in combinatie met zonnepanelen op de staldaken een kansrijke methode is om over het gehele jaar, dag en nacht, voldoende elektriciteit op te wekken. Zonnepanelen leveren hun piek als de zon hoog staat terwijl de molen ’s nachts en ’s winters gewoon doordraait.

Wij zien als CDA hierin een gouden kans om een goede stap te zetten naar energieneutrale dorpen , niet opgelegd door de (rijks)overheid maar vanuit de “mienskip” zelf die zich verenigt als participanten in wind- en zonne energie. Deze vorm van coöperatie plaatst dan een eigen windmolen en zonnepanelen op een boerenerf.

Voor onze agrariërs zien we ook geweldige mogelijkheden om van (groot)gebruiker van elektriciteit een omslag te maken naar leverancier van energie. Melkveebedrijven hebben daarnaast ook nog de mogelijkheid om de warmte die vrijkomt bij de voorkoeling van melk te benutten.

Op deze wijze combineren wij duurzaamheid en economie en ook belangrijk in onze CDA visie, verbinden wij onze mensen met elkaar. Dat resulteert in onderling begrip en respect voor elkaar; samen zijn we sterk en kunnen wij de toekomst aan.

Goed voor de portemonnee en voor ons milieu.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.