20 februari 2018

CDA Opsterland wil zwerafval meer bestrijden

Recentelijk heeft de Europese Commissie haar strategie over plastics in een circulaire economie gepresenteerd. Kort daarop beloofden elf multinationals dat hun producten in 2025 verpakt zijn in volledig recyclebaar plastic.

Fantastisch nieuws maar bij lange na niet afdoende het probleem de wereld uit te helpen en onze oceanen en andere wateren niet langer ernstig vervuild te laten raken. Immers recyclebare verpakkingen en duurzamer plastic betekent niet zondermeer dat petflesjes en drankblikjes ook echt gerecycled worden.

Meer actie is dan geboden, op landelijk en locaal niveau. Afval inzameling en positieve gedragsbeïnvloeding zijn hierbij van groot belang.

In Opsterland kennen we reeds ”himmelploegen” die geweldig goed werk verrichten. In Gorredijk loopt al enige tijd een project onder de naam “Buuf&Buuf” dat zich op voorbeeldige wijze inzet voor een super leefomgeving in Gorredijk, o.a. door veegacties en zwerfafval opruimen.

Buuf&Buuf regelden dat AH Gorredijk, op eigen kosten, in oktober 2017 een Greenup machine plaatste waarmee, tegen een geldelijke vergoeding per item, kleine petflesjes en drinkblikjes kunnen worden ingeleverd.

Sinds plaatsing zijn al meer dan 55.000 flesjes en blikjes ingeleverd en daarmee niet in het milieu of de reguliere afvalstroom terecht gekomen. Een schonere leefomgeving is hiervan een direct resultaat. Een ander belangrijk gevolg is dat de ingezamelde plastics niet vermengd worden met andere plastics, zoals bijvoorbeeld bij na- scheiding van restafval. Hierdoor kan een schoner, beter recyclebaar, product wordt ingezameld.

De beloning per ingeleverd flesje/blikje kan in de winkel worden ingewisseld of naar eigen keuze worden gedoneerd aan “Buuf&Buuf” of de “Plastic Soup Surfer” die zich ook inzet voor plasticvrije stranden en zeeën.

CDA Opsterland vindt dit een prachtig initiatief en wil dit graag uitbreiden over de gehele gemeente. Wij zien ook mogelijkheden om als gemeente subsidie aan te vragen bij het afvalfonds, een landelijk fonds wat jaarlijks 20 miljoen te verdelen heeft voor dergelijke initiatieven.

Daarnaast willen wij pleiten voor een landelijke statiegeld regeling voor kleine PET- flesjes, drinkblikjes en zo mogelijk ook drinkkartons. De beste manier daartoe lijkt ons aansluiting te zoeken bij de “statiegeld alliantie” ( www statiegeldalliantie.org). In de statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die zwerfafval zat is.

Samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit gebeurt gezamenlijk in België en in Nederland. Samen zijn we dan de stem van 74 procent van de Nederlanders en 66 procent van de Belgen die voorstander zijn van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.