19 maart 2018

Europarlementariër Esther de Lange op bezoek bij WEN Wijnjewoude

Zaterdag 17 maart kwam Europarlementariër Esther de Lange samen met een CDA-delegatie uit Opsterland, Wietze Kooistra, Margriet Sijtsema-Tolsma en Wiebe Pool, op bezoek bij coöperatie WEN Wijnjewoude Energie Neutraal. Grietje Rooks en Janny Janssen legden uit hoe WEN tot stand gekomen is en wat de doelstellingen zijn.

Esther de Lange vindt WEN een mooi voorbeeld hoe van onderop gewerkt wordt aan duurzame energie, zonder de betrekking van een commerciële partij. En niet alleen gericht op een zonneweide of mono mestvergisting op eigen erf, er moet aandacht zijn voor de leefbaarheid van alle inwoners, zo ook duurzame energie in de sociale woningbouw. De Lange zal WEN als voorbeeld meenemen in haar werk.

Waar WEN momenteel nog tegenaan loopt is een akkoord van de Provincie. CDA Opsterland is wel akkoord en zou het juist fantastisch vinden als de plannen doorgang kunnen vinden. Dit is een goed voorbeeld hoe duurzame energie integraal in een dorp verweven wordt. Het CDA stimuleert graag dergelijke initiatieven naast bewustwording bij burgers. Europees, liet De Lange weten, is er een Europees Investering Fonds waar aanvragen ingediend kunnen worden voor financiële bijdragen.

Het was een nuttig gesprek en een waardevol Europees contact aldus Janny Janssen van Wijnjewoude Energie Neutraal!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.