11 januari 2018

Kandidatenlijst 2018-2022

Kandidatenlijst Opsterland 2018-2022 vastgesteld

Voor onze gemeente die we door willen geven.

PERSBERICHT Beetsterzwaag, 29 november 2017

CDA-lijst Opsterlân: combinatie van ervaring en verrassende nieuwkomers

Het CDA Opsterlân presenteert ook voor de raadsverkiezing 2018 weer een interessante kandidatenlijst. De lijst bevat een fraaie mix van ervaring en verrassende nieuwkomers. Net als bij de vorige verkiezingen wordt de lijst aangevoerd door huidig wethouder Wietze Kooistra.

De afgelopen 4 jaar heeft Wietze Kooistra (62, Gorredijk) zich weer met grote betrokkenheid en succes ingezet op het sociale domein. Binnen het CDA wordt hij ook gekenmerkt door zijn continue belangstelling voor dorpsontwikkeling en leefbaarheid en bedrijvigheid op het platteland. In de komende periode wil Kooistra zich inspannen voor de verdere ontwikkeling van een vitaal Opsterland waar een goed ondernemersklimaat heerst en waar ouderen en mensen met een beperking langer in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Nummer twee op de CDA-lijst is de huidige fractievoorzitter Sjors Veenstra (38, Ureterp). In de vier jaar die hij nu bijna in de Raad zit heeft hij flink gezag opgebouwd en zich tot een uitstekende fractievoorzitter ontwikkeld. Ook onze nummer drie, Rynk van der Woude (66, Gorredijk) gaat voor een tweede termijn in de raad.

Zittend Raadslid Alies van der Wal neemt na twee perioden afscheid. Nadat Alies ooit begon als jongste raadslid, wil Irene Spoelstra (19, Siegerswoude ) graag dat stokje overnemen. Irene (student lerarenopleiding Nederlands) valt op door haar enthousiasme en scherpe blik op wat jongeren aanspreekt.

Ook de plaatsen 5 en 6 worden ingenomen door nieuwkomers. Dat zijn Bareld van der Meer(40, Langezwaag) en Atty Ekema (46, Siegerswoude), beide ook bekende gezichten in de gemeente. De éen onder andere als voormalig voorzitter Plaatselijk Belang Langezwaag, de ander als voormalig beheerder van de Wier in Ureterp.

Nummer 7 op de lijst is Bert van den Brink (63, Ureterp), actief lid van de CDA-steunfractie onder andere op landbouwgebied. Op nummer 8 staat Margriet Sijtsema-Tolsma (37, Wijnjewoude) werkzaam bij Amnesty International en lokaal actief in Wijnjewoude.

Op de lijst staan verder kandidaten verspreid vanuit heel Opsterland. Het gaat daarbij om Sybren Sybrandi (Beetsterzwaag), Annemarie Bongers (Bakkeveen), Jan Quarré (Hemrik), René Nies (Lippenhuizen), Nardus Huiskes (Beetsterzwaag) Homme Lageveen (Tijnje), Wiebe Pool (Wijnjewoude), Tjitze Bouma (Siegerswoude) en Henk van Ginneken (Terwispel).

 De lijst wordt gecomplementeerd door de voormalige raadsleden als lijstduwers: 
Tineke Jagersma (Bakkeveen), en Sjoerd Krikke (Ureterp). 

Kandidatenlijst 2018

 

CDA Opsterland

 

1

Wietze Kooistra

Gorredijk

2

Sjors Veenstra

Ureterp

3

Rynk van der Woude

Gorredijk

4

Irene Spoelstra

Siegerswoude

5

Bareld van der Meer

Langezwaag

6

Atty Ekema

Siegerswoude

7

Bert vd Brink

Ureterp

8

Margriet Sijtsema - Tolsma

Wijnjewoude

 Contact:

-          Wietze Kooistra, lijsttrekker - 06 53811147

-          Wolter Kruize, voorzitter CDA Opsterlân - [email protected] 0513-465123

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.