16 december 2022

Kleine windmolens in Opsterland mogelijk dankzij het CDA

Eerder dit jaar is een door CDA en VVD ingediende motie voor het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure voor kleine windmolens op boerenerven unaniem aangenomen. Helaas bleek de door het college voorgestelde uitvoering niet aan te sluiten bij het eerdere idee van CDA en VVD. Daarom heeft CDA Opsterland op 12 december een amendement ingediend.

Het voorstel wat op tafel lag was dat agrarisch ondernemers, naast de huidige lange en kostbare procedure, de mogelijkheid krijgen voor een verkorte aanvraagprocedure. Het probleem is echter dat het voorstel van het college zorgt voor onzekerheid bij ondernemers en extra kosten. De kleine windmolen wordt bijvoorbeeld voor maar 10 jaar vergund.

Het CDA en VVD willen dat als boeren een aanvraag doen voor windmolen, zij geen extra geld hoeven te betalen en er zeker van moeten zijn dat de kleine windmolen kan blijven staan. Net zoals het in omringende gemeentes zoals Weststellingwerf het geval is. Raadslid Kees-Jan Dijk heeft daarom namens CDA Opsterland maandag 12 december een amendement ingediend.  Dijk:  "Ik wil ondernemers rechtszekerheid en perspectief bieden, om te voorkomen dat zij tien jaar na een grote investering de windmolen niet langer kunnen gebruiken."

Het argument van het college dat door de invoering van de Omgevingswet geen noodzaak is om nu het bestemmingsplan te wijzigen ziet Kees-Jan Dijk niet zitten: "De invoering van de Omgevingswet wordt hoogstwaarschijnlijk opnieuw uitgesteld, daarmee houden ondernemers onzekerheid. Bovendien past de opwekking van windenergie bij de doelstellingen van de gemeente voor een energieneutraal Opsterland in 2035 – dergelijke initiatieven moeten juist gestimuleerd worden."

Het amendement die het CDA samen met de VVD heeft ingediend haalde een meerderheid. Naast CDA stemden VVD, GroenLinks, D66 en FNP voor het amendement. Daarmee is amendement aangenomen en is het nu de taak van het college om hier uitvoering aan te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.