23 januari 2022

Op werkbezoek: Bloeizone Bakkeveen - Veehouderij Siegerswoude

Maak van Opsterland de fitste gemeente - op werkbezoek in Bakkeveen en Siegerswoude

Samen Opsterland Groener is de slogan van CDA Opsterland. Laat dit nou goed aansluiten bij Bloeizone Bakkeveen. Wij willen namelijk de fitste gemeente van Friesland worden. We werden vandaag bijgepraat door Annemarie Bongers, ons kandidaatsraadslid nummer 9, en Emy Hoogenboom van Bloeizone Bakkeveen.

Al vijf jaar zijn ze in Bakkeveen met positieve gezondheid bezig. Verbinding zoeken tussen bewoners en samen met hen de bloeizone vormgeven. Een methode om gezond oud te worden. Het heeft al tot prachtige resultaten geleid. Terugkerende fit-testen, wandelgroepen, een filmhuis, een energiegroep, koffieochtenden, samen eten, een dorpstuin en een bloeizone kids. En dat allemaal door en met vrijwilligers. De bewoners benutten hun eigen talenten om samen een lang, gezond en gelukkig leven in Bakkeveen te bevorderen. Een prachtig voorbeeld waar we veel van kunnen leren.

Graag wil CDA Opsterland plaatselijke maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op een positieve gezondheid faciliteren. Bakkeveen is al volop bezig met de bloeizone, ook Wijnjewoude heeft inmiddels een werkgroep. Dergelijke initiatieven willen we ook in andere dorpen in de gemeente stimuleren.

In onze mooie gemeente gebeurd al veel en ook op papier hebben we al veel uitgewerkt. In de preventie agenda worden vitale dorpen gepromoot. Graag willen we dit verder uitdragen en handen en voeten geven. Denk aan fittesten per dorp, lezingen over positieve gezondheid, een uitnodigende openbare ruimte met aandacht voor sporters, het stimuleren van gezonde kinderopvang, gezonde kantines en gezonde scholen.

Dank Bakkeveen voor de inspirerende presentatie en we hopen de aankomende jaren dat we met alle dorpen in onze gemeente vitaler kunnen worden.

https://www.opsterland.nl/preventie-agenda

Op bezoek bij de melkveehouderij Dijk in Siegerswoude

Aansluitend aan ons bezoek in Bakkeveen hebben we een bezoek gebracht aan Siegerswoude. Daar zijn we bij ons kandidaatsraadslid nummer 5 Kees Jan Dijk op bedrijfsbezoek geweest.

Kees Jan heeft ons vol enthousiasme verteld over zijn melkveebedrijf, de innovaties die doorgevoerd zijn en de uitdagingen waar de (jonge) agrariërs tegenwoordig mee te maken hebben. Mooi om te zien hoe de veehouderij en natuur in de omgeving ook goed samen gaan. Het Ald Djilp grenst aan de landerijen, daar wordt ook uitvoerig rekening mee gehouden in de bedrijfsvoering. Ons werd duidelijk dat de agrarisch ondernemer met name snakt naar lange termijn duidelijkheid. Waar en hoe kun je investeren om een toekomstbestendig bedrijf te voeren.

Leuk en interessant Kees Jan om te zien waarmee jij elke dag met plezier mee bezig bent. Dank je wel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.