20 juni 2018

Succesvolle campagne en verkiezingsuitslag maar helaas in de oppositie

CDA Opsterland kan terugkijken op een geslaagde verkiezingscampagne en een goede uitslag van de verkiezingen. Met een lichte verkiezingswinst en de tweede partij van Opsterland mogen we trots zijn. Kou, regen of een lekke band, het was het meer dan waard. Wij hebben genoten van de campagne en de mensen die wij tijdens de campagne ontmoet hebben. Vrijwilligers en stemmers, hartstikke bedankt!

Oppositie

Inmiddels zijn onze raadsleden geïnstalleerd in de raad en beëdigd. De teleurstelling over het vervolg blijft groot. Het CDA is aan de kant gezet door Opsterlands Belang omdat ze op ons zijn uitgekeken. Volgens ons is er in de formatie niet gekeken naar welke partijen bij elkaar passen, de inhoudelijke programma’s zijn niet naast elkaar gelegd en of het beoogde college een goede afspiegeling van de samenleving is wordt niet beschouwd. En je kunt je zelfs afvragen hoe de verkiezingswinnaars zijn beloond. Als je op elkaar uitgekeken bent is dat prima en dat kunnen en willen we begrijpen. Ons onbegrip zit hem in het feit dat Opsterlands Belang haar keuze middels een discutabel formatieproces en overgoten met een duaal en transparant sausje probeert te maskeren. Echter begrijpen wij als CDA wat politiek is. Als de meerderheid van de raad vindt dat een banaan, recht en rood is, dan is de banaan recht en rood. Als CDA zullen we dan ook de nieuwe coalitie respecteren. Als tweede partij van Opsterland en als grootste oppositie partij zullen wij de komende vier jaar als een betrouwbare en verantwoordelijk bestuurder en met ons programma als leidraad, ons sterk maken voor de Opsterlandse mienskip.

CDA borrel

Tijdens een afsluitende bijeenkomst van de verkiezingscampagne in Langezwaag  is de knop om gegaan en vanaf nu gaan we ons volledig richten op onze rol in de oppositie en zullen we ons hard maken voor de punten uit ons verkiezingsprogramma. Wij gaan voor u aan de slag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.