02 maart 2022

Trots op de vrijwilligers van Wijnjewoude

Wijnjewoude is een prachtig dorp waar veel dorpsbewoners zich vrijwillig inzetten om allerlei activiteiten van de grond te krijgen en het dorp leefbaar te houden. Iets waar wij als inwoners ook erg trots op zijn.

Vrijdag 25 februari hebben Martin de Vries (#3), Margriet Sijtsema-Tolsma (#8) en Jan Quarré, (#12) een werkbezoek gebracht aan Wijnjewoude en gingen zij in gesprek met een aantal van deze supervrijwilligers.

Het eerste gesprek was met de supermarktcommissie. Wij spraken met Marianne Hulsbergen en Arie van Dijk, 2 van de 8 dorpsbewoners die jarenlang hebben gestreden om de supermarkt terug te krijgen in het dorp. Zij hebben ons meegenomen in hun traject en dat het niet altijd even makkelijk was werd wel duidelijk. De vrijwilligers werden geholpen door Wout van der Wal, die zijn netwerk en ervaring meebracht. Dit heeft erg geholpen bij bijvoorbeeld het vinden van inventaris en leveranciers. Samen met de niet aflatende inzet van de commissie hebben uiteindelijk geresulteerd in een terugkeer van de supermarkt in Wijnjewoude. 3 Jaar hebben zij zich hiervoor ingezet, hier kunnen wij alleen maar enorme bewondering en waardering voor hebben.
Interessant voor ons was natuurlijk ook de vraag hoe het contact met de gemeente deze jaren is geweest. Met een aantal ambtenaren was goed contact. Het contact met het college had wel beter gekund. Zo zorgde de opstelling van de gemeente over de huisvesting ervoor dat de commissie het heft in eigen handen heeft genomen: omdat de gemeente niet thuis gaf, heeft een aantal inwoners het pand van de supermarkt gekocht en opgeknapt. Een voorbeeld van de grote kracht van de mienskip in Wijnjewoude, maar ook een gemiste kans voor de gemeente. De gemeente wil graag initiatieven vanuit de mienskip, maar hoe kun je deze initiatieven faciliteren en ondersteunen? Hier is nogal verbetering nodig. Voor het huidige college van B&W betekent dit namelijk afwachten tot er een kant en klaar plan vanuit de mienskip komt, met de kans dat dat plan vervolgens door hetzelfde college wordt afgekeurd. Dit is niet hoe CDA Opsterland met initiatieven uit de mienskip wil omgaan. Gespreide verantwoordelijk betekent volgens ons dat de mienskip inderdaad heel veel zelf kan, soms zelfs beter dan de gemeente. Moet de gemeente dan op zijn handen zitten en afwachten? Nee! Daar waar nodig helpt de overheid actief bij deze initiatieven zodat het eindresultaat een werkbaar plan is.
Het is dankzij het doorzettingsvermogen en enorme inzet van de werkgroep dat Wijnjewoude weer een supermarkt heeft. Namens CDA Opsterland heeft Martin de Vries hen een bedankje overhandigd als blijk van grote waardering en dankbaarheid. 

Na dit gesprek was er tijd om met de bewoners van het Wâldhûs in gesprek te gaan en koffie te drinken. Hun huurwoningen zijn na enkele jaren inzet van vrijwilligers en bewoners toekomstbestendig en zorggeschikt gemaakt. Een prachtig resultaat. Grietje Rooks, een van de vrijwilligers die zich hier jaren voor heeft ingezet, wist het prachtig te verwoorden: “Us winsk wie dat minsken hjir berne en stjerre kinne yn Wynjewâld”. De woningen zijn helemaal opnieuw ingedeeld. Zo zijn er minder deuren en de deuren die er nog zijn, zijn schuifdeuren geworden. De entree is verbreed zodat het makkelijker is om met de rollater of rolstoel te bewegen. Ook aan de fietsenstalling is gedacht: alle (elektrische) fietsen kunnen veilig binnen staan en hebben een eigen oplaadpunt. De bewoners zijn blij met de nieuwe woningen, al is het iets gehoriger dan voorheen. Grietje werd bedankt voor haar enorme inzet voor het Wâldhûs en ook de bewoners kregen een kleine attentie. 

Het hart van het dorp, dan hebben we het over onze voetbalvereniging ODV. Al meer dan 100 jaar zijn zij een levendige en grote voetbalvereniging. We mochten van de voorzitter Wilmar Rohaan horen wat er allemaal is bereikt en de wensen voor de toekomst zijn. Wilmar vertelde ons hoe de kantine en de kleedkamers de afgelopen jaren zijn verduurzaamd. En ook hier kwam het contact met de gemeente ter sprake. Wilmar was duidelijk: ODV moet het van zijn vrijwilligers hebben en van de inwoners van Wijnjewoude. Zo kon ODV zonnepanelen aanschaffen dankzij enorme financiële steun uit het dorp. Wilmar laat ons het trainingsveld zien: door de vele regen die is gevallen kan deze niet worden gebruikt. Een wens van ODV is dan ook om 1 veld van kunstgras of hybride gras te hebben zodat er altijd getraind en gespeeld kan worden. Medewerking van de gemeente hierin ontbreekt tot nu toe, maar zoals het bij iemand met een sportmentaliteit hoort wordt er nog niet opgegeven. Ook Wilmar krijgt van CDA Opsterland een attentie voor hem en de andere bestuursleden als dank voor hun inzet als vrijwilliger voor het hart van Wijnjewoude.

Het was een nuttige en interessante ochtend. Martin de Vries heeft alle vrijwilligers bedankt met een reep chocolade. Hij wil als potentieel raadslid graag voor Wijnjewoude en haar inwoners aan de slag in de raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.