Windmolens

Het Rijk heeft besloten dat de Friese opgave 530.5 megawatt wind voornamelijk in het IJsselmeer en op de kop van de Afsluitdijk gerealiseerd moet worden. Hiermee worden we straks in één klap de groenste gemeente van Fryslân.

Volgens het landelijke energieakkoord is de gedragscode het kader waarbinnen de omgeving meeprofiteert van de opbrengsten hiervan (lasten/lusten).

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Dat inwoners en ondernemers optimaal profiteren van de opbrengsten van windmolenparken.
  • Na de twee windparken, IJsselmeer en Kop Afsluitdijk, geen andere windmolenparken in onze gemeente.
  • Bestaande windturbines respecteren, zolang er geen beter en goedkoper alternatief is.
  • Voor uitsterfconstructies van bestaande windturbines actief zoeken naar gelijkwaardige alternatieven, samen met de provincie Fryslân.
  • Een deel van de opbrengst uit windenergie terug laten vloeien naar de gemeenschap en dit geoormerkt inzetten voor leefbaarheid en duurzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.