12 oktober 2023

Aandacht voor behoud van onze kleine scholen in (kleine) kernen

Hoe belangrijk is ons onderwijs in de verschillende kernen van onze gemeente? Heel belangrijk vindt het Berkellandse CDA. Vandaar dat Christiaan en Martine schriftelijke vragen stelden, naar aanleiding van de sluiting van de Tormijnschool in Noordijk en de zorg die wij hebben wat betreft de andere kleine scholen binnen onze gemeente. Het sluiten van een school heeft namelijk altijd gevolgen voor een kern; in eerste instantie voor ouders/verzorgers die een andere keuze met betrekking tot een basisschool moeten maken voor hun kinderen. Maar ook voor de leefbaarheid en sociale cohesie heeft het sluiten van een basisschool grote gevolgen. Om maar niet te spreken over de gevolgen voor het kind zelf.

Het Berkellandse CDA pleit voor een basisschool in elke kern. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de kwaliteit van onderwijs voor ons voorop staat. We begrijpen dus ook dat er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, ondermeer vanwege de afnemende leerlingaantallen. Wel willen we voorkomen dat we verrast worden met een sluiting van een school, zoals in Noordijk.

Wij zijn verheugd om in de beantwoording van het college te lezen, dat er toegezegd wordt dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020-2036 binnenkort geactualiseerd wordt met de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting/onderwijsbeleid. En dat hierbij specifiek aandacht is voor de toekomst van het primair- en ook voortgezet onderwijs, in grote en kleine kernen.

Het CDA blijft alert als het gaat om ons onderwijs en de scholen in Berkelland!

Toelichtingen:

2023-08-08 Antwoord op schriftelijke vragen-Tenhagen

2023-09-28 Antwoord op schriftelijke (vervolg)vragen-Hoftijzer en Tenhagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.