✓ Woningbouw voor inwoners, jong én oud

✓ Overlast en verveling door jongeren beperken, door hen meer perspectief te bieden Dit doen we door jongeren te vragen wat zij nodig hebben, daar geven we samen met hen invulling aan. Denk aan een multifunctioneel centrum, voor en door jongeren

✓ Aanstellen centrummanager voor het versterken van initiatieven vanuit toerisme, cultuur, evenementen en dorpspromotie samen met onze Eibergse ondernemers

✓ Meer vertrouwen in, meer mogelijkhedenen minder regels voor bewoners, ondernemers, verenigingen en organisaties

✓ Behoud voortgezet onderwijs in Eibergen (Assink Lyceum)

✓ Overeind houden van faciliteiten voor onze senioren, behoud van de Meergaarden en ‘t Spieker

✓ Nazorg herinrichting centrum met gericht aandacht voor een gezond winkelbestand, een florerende weekmarkt, horeca op de Brink en doorstroming verkeer

✓ Behoud van onze tradities en gebruiken, met de daarbij behorende evenementen in Eibergen. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.