✓ Betere woonvoorzieningen, ook in het buitengebied

✓ Leefbaar platteland met ondernemingsruimte voor de agro- en recreatiesector

✓ Energietransitie samen MET de buurtschappen

✓ GEEN Noordtak door ons mooie landschap

✓ Verenigingsleven blijvend behartigen

✓ Veilige wegen, zeker voor onze kinderen

✓ Stop met bermpalen

✓ Samenwerking tussen boer en burger bevorderen; gezonde voeding dichtbij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.