Verkiezingsprogramma

De leden van het CDA Berkelland hebben tijdens een goed bezochte ledenvergadering het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld.

"Dichtbij"

Het Berkellandse CDA heeft grote waardering voor de Berkellandse inwoners en voor onze gemeente. We hebben in deze moeilijke coronaperiode toch maar gewoon veel bereikt*. Vanuit onze kernwaarden kijken we naar elkaar om, helpen we elkaar en zijn we eerlijk en duidelijk. Samen vormen we de gemeenschap. Samen staan we sterk.

We kijken nu graag vooruit, want we willen als gemeente groeien naar meer inwoners. Dat is nodig voor het behoud van onze waardevolle voorzieningen en cultuur. We stimuleren onze Berkellandse gemeenschap gebasseerd op de normen en waarden van het platteland, waarin onze tradities, evenementen en verenigingsleven de volle ruimte en aandacht krijgen.

Onze inwoners geven onze gemeente al een 8,2 voor fijn wonen en een 8,4 voor het uitvoeren van de zorgtaken. Als coalitiepartij met onze huidige wethouders Wonen en Zorg zijn we daar heel blij mee.

Maar het kan nóg beter. Onze jongeren moeten gewoon nog meer plek krijgen: goed onderwijs, sportvoorzieningen, meer woonkansen, een innovatieve klimaataanpak en natuurlijk een goed perspectief voor al onze ondernemers, waaronder onze agrariërs. Want: ondernemen leidt tot leefbaarheid en werkgelegenheid.

Het Berkellandse CDA heeft er zin in, met een nieuw team dat een stevige mix aan opgedane ervaring vanuit de samenleving inbrengt. Een team dat dichtbij de mensen wil staan.

Het CDA? We zijn de partij van het midden, wars van links-rechts gedoe of politieke spelletjes. We stellen de inwoner voorop en kiezen voor samenwerking op basis van balans, bouwen en vertrouwen. In Berkelland doen wij doen dat al jaren. Zo zijn wij.

Wij zijn dichtbij. Samen floreren. Samen met en voor alle Berkellanders!

Theo Helmers, lijsttrekker CDA Berkelland

* Zie achter in het verkiezingsprogramma 2022-2026 de in de huidige coalitie bereikte resultaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.