✓ Doorstroom op de woningmarkt (de Gaarden, Spilman en nog meer)

✓ Leefbaar platteland met ondernemingsruimte voor de agro- en recreatiesector

✓ Zorgondersteuning met o.a. project Wonen Als Thuis

✓ Energietransitie samen MET de Beltrumse bevolking

✓ Hulp aan evenementenorganisaties voor vergunningen

✓ Verenigingsleven blijvend behartigen

✓ Voorzieningenniveau op peil houden

✓ Stop met bermpalen

✓ Geen Noordtak door Voor-Beltrum en Avest
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.