17 juli 2022

ALV CDA Berkelland: afscheid nemen!

Ruurlo 13 Juli - CDA Berkelland houdt haar ledenvergadering bij gastronomie de Luifel in Ruurlo. 

Volgens traditie wordt de ledenvergadering in een verkiezingsjaar gehouden nadat een nieuw college is gevormd. Het biedt gelegenheid om de gemeenteraadsverkiezingen te evalueren en de leden te informeren over het proces en de resultaten rondom de coalitievorming. Politiek leider Theo Helmers en wethouder Arjen van Gijssel informeerden de aanwezige leden. 

De vorming van een nieuwe raad en een nieuwe college betekent ook afscheid nemen. Vertrekkende raadsleden Gerard Hilhorst, Marian Bolster-ter Woerds, Wim de Ruiter, Stefan Bos en Frank Jonk ontvingen een kleine attentie. Deze was er ook voor vertrekkend wethouder Maikel van der Neut en Gerda ter Denge. Gerda ter Denge is halverwege de raadsperiode ingestapt. Begonnen op afstand en achter een schermpje vanwege ccorona. Ze kijkt terug op een mooie periode waarin ze veel steun heeft gehad van een ieder, met name van Maikel van der Neut als zittend wethouder. Gerda is blij dat ze een goede bijdrage heeft kunnen leveren en enkele moeilijke dossiers heeft kunnen afronden. 

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft voorzitter Dinant Rohaan besloten om af te treden, helaas voor CDA Berkelland. Door middel van een persoonlijk woord gaf Dinant de leden toelichting op zijn besluit. Dinant heeft een lange staat van dienst binnen het CDA en twee jaar heeft hij de rol van voorzitter opgepakt. Daar is nu een eind gekomen en CDA Berkelland zoekt een opvolger. Het komende jaar zal Johan Vennevertloo optreden als waarnemend voorzitter. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.