28 juli 2023

CDA Berkelland in gesprek met de kavelruilcommissie

Vorige week gingen Wily Erinkveld en Christiaan Hoftijzer in gesprek met Bertus Hesselink van de kavelruilcommissie. CDA Berkelland heeft zich altijd sterk gemaakt voor de vrijwillige kavelruil en als fractie wilden we ons laten informeren over de stand van zaken rondom de kavelruil in Berkelland.

In een mooi en interessant gesprek kon Bertus ons vertellen dat de kavelruil rond ‘t Loo in Eibergen in de eindfase zit. Van de 150 ha, die in eerste instantie in de kavelruil zou worden ingebracht, is 146 ha verkaveld waarbij 34 agrariërs betrokken zijn. Een enorm groot proces dat volgens Bertus door verschillende oorzaken wel te lang heeft geduurd.

Vanuit de fractie van CDA Berkelland alle lof en waardering voor de commissie dat de kavelruil op deze manier is gelukt. Dit mede dankzij de hulp van toenmalig gedeputeerde Peter Drenth, vanuit de Provinciale Staten. Op de vraag wat wij als CDA Berkelland nog kunnen betekenen voor de commissie, gaf Bertus aan dat de contacten met de gemeente uitstekend zijn. Hij gaf ons vooral mee om in gesprek te blijven met de provincie over de voortgang en ontwikkeling van verdere ruilverkaveling in Berkelland.

Op de foto: Gerrit Hogemans (algemeen bestuurslid), Bertus Hesselink (voorzitter) en Wily Erinkveld namens de fractie van het CDA.
Niet op de foto: Tonie Klein Brinke, secretaris/penningmeester vd kavelruilcommissie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.