16 februari 2023

Een bom onder carbidschieten in Berkelland? Het CDA stelt vragen!

Wordt het carbidschieten onder de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ingeperkt? En wat vinden we in Berkelland van het verdwijnen van onze hertenkampen? En moet de gemeente Berkelland per inwoner een euro overmaken naar GIRO 555?

Op de politieke avond van 14 februari stonden onder andere deze thema’s op het programma. Een beeldvormende avond over de aanpassing van de APV – waarin o.a. de regels voor carbidschieten worden beperkt, zoals carbidbussen met een maximale inhoud van 40 liter – kon rekenen op diverse schriftelijke en mondelinge vragen van Biense Klein Braskamp namens het Berkellande CDA. Is er sprake van onveilige situaties en overlast onder de huidige regels bij het carbidschieten? Het antwoord was dat dit zeer beperkt is. Ook krijgen carbidschieters reeds regels toegestuurd. Heeft een aanpassing van de APV op dit punt dan wel waarde? Antwoorden hierop neemt het CDA mee naar het debat over drie weken. Overigens sprak alleen het CDA zich concreet uit dat het hierover een debat wenst te voeren.

Ook het Akkoord van Groenlo 3.0 en de Regionale woonagenda en woondeal werd besproken. Patricia Oostendarp vroeg zich hardop af of de klimaatambities wel synchroon lopen met wat de samenleving kan. En hoe motiveren we andere buurgemeenten die minder daadkracht tonen? Anne Groot Zevert ziet graag dat een deel van de 600 miljoen uit Den Haag voor wijkaanpak ook in Berkelland terecht komt. Theo Helmers hoopt dat ProWonen versneld haar woningen op minimaal label A brengt en hun eigen ambitie richting 2030 overtreffen. Huurders willen net als huiseigenaren beheersbare energienota’s .

In de raadsvergadering ging het vooral over enkele moties ‘vreemd aan de agenda’. Dit betreffen moties die niet op de agenda staan, maar waarover de Raad toch een verzoek wil doen richting het College. Een opgestelde motie door Anne Groot Zevert en Wily Erinkveld over het behoud van dam- en edelherten – en daarmee ook de bestaande hertenkampen – werd ingediend en gesteund door bijna de gehele gemeenteraad. Hertenkampen hebben een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in Nederland cultureel erfgoed. Daarnaast zijn dam- en edelherten helemaal niet gevaarlijk. Het college kan nu aan de slag om er bij het kabinet en het parlement op aan te dringen dat dam- en edelherten terug moeten op de huis- en hobbydierenlijst.

Een motie van GroenLinks en PvdA om door de gemeente per inwoner een euro over te laten maken naar GIRO 555 kon niet rekenen op een meerderheid. Christiaan Hoftijzer voerde namens het CDA de argumenten dat hulp vanzelfsprekend nodig is vanwege de aardbeving in Turkije en Syrië, maar dat het CDA vindt dat iedere inwoner hier zelf een afweging in kan maken. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Daarnaast deed Christiaan de toezegging dat de fractie van het CDA een gift zal doen op de benefietavond van het Assink Lyceum die op 15 februari georganiseerd wordt voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.

De motie van Gemeente Belangen – Het ondertekenen van de petitie van Het Vergeten Kind – had het CDA graag mede willen indienen. De petitie pleit ervoor jeugdhulp pas te laten stoppen, wanneer het kind er klaar voor is en daarvoor de leeftijdsgrens van 18 jaar in beleid en praktijk los te laten. ‘Veel beter’, volgens Martine Tenhagen, ‘want wat zegt leeftijd nu eigenlijk? Kijk naar het kind zelf!’ Een werkwijze die in Berkelland al wordt toegepast, bevestigde portefeuillehouder Wormgoor nog een keer, maar niet standaard is. Nu kan daarvoor verlengde jeugdhulp worden aangevraagd. Omdat onze portefeuillehouder aangaf dat deze motie niet uitvoerbaar is, hebben de indieners gezamenlijk besloten de motie in te trekken. Hoewel de motie wel raadsbreed is aangenomen in de gemeente Lochem. We gaan kijken hoe we hier op een andere manier aandacht voor kunnen vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.